Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för scenkonst. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-scenkonst

Välkommen att söka anställning som lektor i scenkonst

Institutionen för scenkonst startar en ny kandidatutbildning och en ny masterutbildning 2021.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom scenkonst.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Du har en bred kunskap inom scenkonstfältet och arbetar särskilt med konstnärliga processer och metoder, konstnärlig reflektion och forskningsbaserade kunskapsprocesser i scenkonst. Undervisning på avancerad nivå bedrivs delvis på engelska.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår att du:

 • Undervisa och handleda både individuella studenter som studentgrupper i konstnärliga gestaltningsprocesser inom scenkonst.
 • Tar fram underlag för beslut om kursernas planering i samråd med programansvarig och prefekt.
 • Handleder konstnärliga reflektionsarbeten och forskningsförberedande moment på alla nivåer
 • Verkar som kollegialt stöd för att stärka institutionens forskningsmiljö.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom Scenkonst och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området scenkonst med inriktning konstnärliga processer.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats:https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv, professionell konstnärlig praktik inom scenkonst med inriktning konstnärliga processer och att du har genomfört egen konstnärlig forskning.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Ha genomgått forskarutbildning och/eller ha bedrivit egen forskning.
 • Aktuellt undervisningserfarenhet samt erfarenhet att undervisa på avancerad nivå inom scenkonst.
 • Ha erfarenhet av grupphandledning av konstnärliga gestaltningsprocesser
 • Har erfarenhet av arbete med utbildningsplanering
 • Erfarenhet av arbete med breddat deltagande och ett normkreativt perspektiv både i undervisning och i konstnärlig praktik.
 • Erfarenhet av att undervisa på engelska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde augusti 2021.

Välkommen med din ansökan senast 2021-02-01!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/792/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/792/2.2.1
Kontakt
 • Johanna Garpe, 08 494 00 430
Publicerat 2020-12-23
Sista ansökningsdag 2021-02-24

Tillbaka till lediga jobb