Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad på Institutionen för danspedagogik.

Läs mer om Institutionen för danspedagogik: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik

Välkommen att söka anställning som professor i estetiska ämnens didaktik

Vid institutionen som har ca 25 medarbetare finns i dagsläget kandidatprogram i danspedagogik, ämneslärarprogram i dans, masterprogram i samtida dansdidaktik. SKH:s högskolepedagogiska utbildningar utvecklas utifrån den samlade pedagogiska kompetensen på institutionen och bidrar till en framtida utveckling av de estetiska ämnenas didaktik på SKH.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom estetiska ämnens didaktik. Som professor är du ledande inom ditt område och du förväntas engagera dig i uppbyggnaden av en tvärdisciplinär forskningsmiljö kring konst och lärande. Du förväntas söka externa forskningsmedel inom området och vara aktiv i nationella och internationella nätverk inom ämnesområdet.

Du kommer även att ansvara för den högskolepedagogiska utbildningens planering, utveckling och genomförande utifrån de riktlinjer för kvalitetsarbete som SKH arbetar efter.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Ansvarar och utvecklar de estetiska ämnenas didaktik inom SKH.
 • Ansvarar för den högskolepedagogiska utbildningens verksamhet och utveckling (HPU) inom SKH.
 • Ansvarar för Kulturskoleklivets samordning och utveckling för SKH.
 • Ansvarar för studenternas utbildning inom ämnesdidaktik i estetiskt ämne.
 • Undervisar, handleder och examinerar studenter i kurser som omfattar pedagogik, didaktik och ämnesdidaktik.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till övriga utbildningar vid SKH.
 • Kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkan såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom estetiska ämnens didaktik och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för forskning. 

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.

För att vara behörig för denna anställning krävs att den pedagogiska inriktningen är inom ett av de estetiska ämnenas didaktik, dokumenterad erfarenhet från att ansvara och utveckla högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, samt goda kunskaper i svenska och/eller annat nordiskt språk samt engelska.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig, vetenskaplig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Vetenskaplig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom pedagogik inom de estetiska ämnenas didaktik.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet inom och/eller utom högskolan.
 • Erfarenhet av att ansvara för och utveckla högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande.
 • Erfarenhet av att initiera och bedriva forskningsprojekt.
 • Du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.
 • Dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället, inklusive förmåga att kommunicera utbildnings- och forskningsfrågor nationellt och internationellt.
 • Förståelse för vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Administrativ skicklighet.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 100 procent av heltid och är tillsvidare som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-07!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer SKH 2020/493/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/493/2.2.1
Kontakt
 • Pia Muchin, prefekt, 08-49 400 511
Publicerat 2020-07-09
Sista ansökningsdag 2020-09-07

Tillbaka till lediga jobb