Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för opera. Läs mer om institutionen här:
https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-opera

Välkommen att söka anställning som lektor i musikteori och gehör

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom musikteori och gehör.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik eller motsvarande vetenskapligt såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår att du:

 • Undervisa sångstudenter i gehör, formlära, grundläggande ackordlära och brukspiano med speciell inriktning mot operasångarens behov.
 • Handleda studenter på avancerad nivå
 • I samarbete med kollegiet planera för en undervisning som stärker ämnets koppling till övriga ämnen.
 • Bidra till att utveckla och förtydliga ämnets roll som en del i instuderingsprocessen men också som en del i en fördjupad tolkning av repertoaren.
 • Planera och administrera studenternas utbildning inom musikteori.
 • Medverka till att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbeta med kursadministration.
 • Medverka i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverka till utvecklingen inom musikteori och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidra till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området musikteori och gehör.

Läs mer om behörigheter för på vår webbplats:https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska ha erfarenhet av undervisning i musikteori eller gehör.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom musikteori med inriktning opera och/ eller annan vokalmusik. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Vetenskapligt eller konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på avancerad nivå inom musikteori och/eller gehör.
 • Erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer, förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet.
 • Kunskaper och repertoarkännedom inom opera och/eller annan vokalmusik.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning 

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Du anställs som lektor i musikteori och gehör antingen på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Anställningens omfattning är femtio procent av heltid. Tillträde augusti 2020.

Ansöker du på konstnärlig grund, anställs du på högskoleförordningen, 4 kap 10 §, dvs anställningen är tidsbegränsad till fem år, anställningen kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.

Ansöker du på vetenskaplig grund anställs du på LAS, anställning tillsvidare med 6 månader provanställning.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-15.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/942/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplatshttps://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Augusti 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/942/2.2.1
Kontakt
 • Pia Muchin, 08 494 00 511
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb