Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för scenkonst. Läs mer om institutionen här:
http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-scenkonst

Anställningen är placerad på institutionen för scenkonst.

Läs mer om Institutionen för Scenkonst. http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-scenkonst

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom Ljusdesign för scenkonst.

Inriktningen Ljusdesign är en av nio inriktningar inom scenkonstutbildningarna som inkluderar scenografi, kostymdesign, teknisk produktionssamordning, dramatik/dramaturgi, regi, scenkonstproducent, ljuddesign samt mask och perukdesign. För att säkerställa en nära koppling till scenkonstområdets övriga konstnärliga praktiker måste du ha ett stort intresse i att undervisa och handleda samtliga studenter på institutionen, så väl inom ditt ämne som i kollektiva processer. Du kommer därför få en viktig funktion i institutionens lärarkollegiums pedagogiska arbete.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga och pedagogiska processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår att du:

 • Ansvarar för studenternas utbildning inom Ljusdesign för scenkonst.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom Ljusdesign för scenkonst och följer den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Vi söker dig som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor.

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom Scenkonst med inriktning Ljusdesign. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Du ska dessutom ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas:

 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktningen för ditt konstnärliga område ljusdesign, samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Det förväntas att du är aktiv inom ljusdesign och är väl förtrogen med ämnets teoretiska bas, dess tekniska utrustning och hantverk, har analytisk förmåga, erfarenhet från undervisning och ett starkt intresse för gestaltningsfrågor, publik och omvärld
 • Erfarenhet av att arbeta med ett normkreativt perspektiv både i undervisning och i konstnärlig praktik.
 • Erfarenhet från ledande funktion inom den tekniska organisationen på en teater samt ett reflekterande förhållningssätt, gärna skriftligt formulerat, kring den egna praktiska kunskapen
 • Breda och djupa kunskaper inom scenkonstfältet generellt.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 75 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde hösten 2019 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2019-03-31.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/36/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Hösten 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/36/2.2.1.
Kontakt
 • Fredrik Nyberg, 08-494 00 288
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb