Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för opera. Läs mer om institutionen här:
https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-opera

Välkommen att söka anställning som professor i opera med inriktning musikalisk gestaltning

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, konstnärlig forskning och handledning på samtliga nivåer inom opera.

Som professor är du ledande inom ditt konstnärliga område, kvalitén på verksamheten är på högsta internationella nivå. Dessutom ska du ha en både djup och bred kunnighet inom ditt konstnärliga område. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

 • Undervisa och handleda studenter på alla nivåer i musikalisk gestaltning och delta i produktioner inom utbildningen
 • Dirigera och själv genomföra viss instudering från pianot
 • Samarbeta med lärare inom musikdramatisk och musikalisk gestaltning, samt andra ämnesområden inom SKH.
 • Delta i relevanta kollegiemöten och pedagogiska samtal
 • Verka för god kontakt med operavärlden och följa utvecklingen inom operakonsten, nationellt och internationellt
 • Leda utvecklingen inom opera och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Aktivt utveckla SKH:s utbildning och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa.
 • Driva utvecklingen av kurser och program, driva institutionernas utvecklingsarbete samt samverka såväl internt inom SKH som med externa aktörer.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området opera

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats:https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom operaområdet och du ska vara dirigent och pianist.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalité.

 Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

Konstnärlig skicklighet; ledande inom ditt konstnärliga område, visad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå.

 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
 • Förmåga att aktivt bidra till konstnärlig forskning och utveckling
 • Administrativ skicklighet inklusive samarbets- och organisationsförmåga
 • Kunskaper om och förmåga att utveckla internationella samarbeten och utbyte
 • Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer.
 • Förmåga att beskriva din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt.
 • Förmåga att samverka med omgivande samhället
 • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Erfarenhet av att undervisa på engelska

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 100 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2020.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/177/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/177/2.2.1
Kontakt
 • Lise-Lotte Axelsson, prefekt , 08 494 00 450
Publicerat 2020-03-17
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Inapoi la locuri de munca vacante