Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för cirkus. Läs mer om institution för cirkus:
http://www.uniarts.se/om-skh/doch-dans-och-cirkushogskolan/institutionen-for-cirkus

Välkommen att söka anställning som lektor i cirkus med uppdrag som programansvarig

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning, handledning samt administration av utbildning på samtliga nivåer inom cirkus.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår att du:

 • Leder, planerar och utvecklar studenternas utbildning inom kandidatprogrammet i cirkus till exempel schemaläggning och bemanning av undervisningen inom programmet. Egen undervisning kan förekomma.
 • Utvecklar programmet såväl pedagogiskt som konstnärligt i samarbete med institutionens prefekt och kollegiet.
 • Ansvarar för att programmets undervisning har en god anknytning till den utbildning och forskning som bedrivs vid de övriga delarna av Stockholms konstnärliga högskola.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med administration av programmet, medverkar i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa aktörer.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom cirkusfältet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Vi söker dig som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer om våra bedömningsgrunder för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har lång erfarenhet av en konstnärlig praktik inom cirkus samt av att arbeta med utbildning. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Erfarenhet av att leda och samordna utbildning och/eller produktioner
 • Erfarenhet av administration av utbildning och budgetarbete.
 • Goda kunskaper i engelska, svenska är en merit.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde snarast.

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-31.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2018/967/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2018/967/2.2.1.
Kontakt
 • Walter Ferrero, prefekt för institutionen, 08 494 00 906
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Zurück zu Stellenangeboten