Vi önskar dig som är pedagog inom ett konstnärligt ämne varmt välkommen till en fortbildningsdag på Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 30 oktober 2023.

Anmäl dig genom att ange namn, e-postadress och din arbetsplats nedan.

Här väljer du vilka pass inom teater du önskar delta i under dagen.

Tips! Kolla även in programmet för cirkus och dans i länken, där det kan finnas programpunkter som passar dig. 

Se webbplats för hela programmet: https://www.uniarts.se/aktuellt/evenemang/evenemang-ht-2023/fortbildningsdag-for-pedagoger-inom-konstnarliga-amnen

Obs! Vissa pass har begränsat antal deltagare.

Vi ser fram emot att möta dig i oktober!

Stockholms konstnärliga högskola


Anmäl dig

Stockholms konstnärliga högskola.


Tillbaka