Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för cirkus. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-cirkus

Välkommen att söka anställning som vikarierande lektor i cirkus

Vi söker dig som vill leda och planera det existerande masterprogrammet samtida cirkuspraktiker.

Förutom att undervisa på samtliga akademiska nivåer inom det utvidgade begreppet cirkuspraktiker, bör personen kunna tillämpa ett kritiskt perspektiv på befintliga normer som definierar området för nutida cirkus idag.

Masterprogrammet samtida cirkuspraktiker består av sammanlagt två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är praktisk och forskningsförberedande (vilket kvalificerar studenten till ett tredje års studier på avancerad nivå) och leder till en masterexamen i koreografi med inriktning cirkus. Med fokus på att experimentera, konstruktivt ifrågasätta och konstens närvaro inom samhällskontexter fokuserar masterstudier även på konstnärens utveckling och artikulation av en aktiv, hållbar konstnärlig praktik.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Leder och planerar masterprogrammet samtida cirkuspraktiker.
 • Undervisar och handleder.
 • Engagerar dig i konstnärliga, teoretiska och pedagogiska perspektiv inom cirkuskonstens fält.
 • Deltar i utvecklingen av existerande kurser.
 • Programadministration med uppgifter såsom schemaläggning, kvalitetssäkringsarbete, anlitande av gästlärare, koordinering, studentkontakt och budgetarbete.
 • Aktivt bidrar till utvecklingen av cirkus som ett kunskapsområde vid högskolan och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Aktivt deltar i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar internt inom SKH liksom externt, utvecklar SKH:s kurser och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom sitt område och kunskap om cirkus ur ett internationellt perspektiv.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Anställningen förutsätter att du har en djup förståelse för och bred praktik inom cirkus. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; ledande inom det utvidgade begreppet cirkuspraktiker, uppvisad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvaliteten på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå.
 • Erfarenhet av att utveckla kursplaner och leda undervisningsprogram, administration och budgetarbete.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utanför högskolan.
 • Bred erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer inom det aktuella ämnet; förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning på avancerad nivå.
 • Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå.
 • Erfarenhet av att utveckla internationella samarbeten och utbyten inom det aktuella ämnet.
 • Kunskap och kritiskt förhållningssätt till existerande normer som definierar cirkusområdet idag.
 • Internationell kunskap, perspektiv och kontaktnätverk.
 • Erfarenhet av ledning och koordinering, personal, studenter, gäster och programrelaterade produktioner och kommunikationsprocesser.
 • Engelskkunskaper inklusive att kunna undervisa och skriva på engelska.
 • God samarbetsförmåga.
 • Administrativ förmåga.
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 60 procent av heltid och är ett tidsbegränsat vikariat till 2021-12-31. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Du anställs som lektor i cirkus. Uppdraget som programansvarig är fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Välkommen med din ansökan senast 2021-04-12!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2021/213/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2021/213/2.2.1
Kontakt
 • Walter Ferrero, prefekt, +46 8 49 400 906
Publicerat 2021-03-23
Sista ansökningsdag 2021-04-12

Tillbaka till lediga jobb