Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för film och media. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-film-och-media

Anställningen är placerad på Institutionen för Film och media.

Läs mer om Institutionen för Film och media: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media

 

Välkommen att söka anställning som lektor i film och media med inriktning manus

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom film och media med inriktning manus.

Som lektor måste du ha omfattande konstnärlig praktik inom ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter

Studenternas utbildningen i manus sker till stor del genom praktiska övningar, enskilt, eller i team med andra studentgrupper inom institutionen eller i samarbete med studenter från övriga SKH. Tack vare din egen gedigna erfarenhet av uppdrag som professionell manusförfattare skapar du möjligheter för kandidatstudenterna att utveckla grunderna för ett självständigt manusskrivande så att de har möjlighet att verka professionellt efter utbildningen.

På avancerad nivå undervisar och handleder du studenterna i deras individuella fördjupande arbete mot en ytterligare stärkt konstnärlig identitet. Du ger studenter på båda nivåer möjligheten till ett experimenterande och undersökande förhållningssätt som gör att de kan vara en del i utvecklingen av det medierade området.

Inom fristående kurser förstärker du studenternas yrkeskompetens ytterligare för att ge dem möjlighet till att verka i och utvecklas i takt med branschen och därmed få ett hållbart arbetsliv. 

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Ansvarar för studenternas utbildning inom film och media med inriktning manus.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom manus och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området film och media med inriktning manus.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom film och media med inriktning manus.

Arbetsuppgifterna förutsätter även att du har arbetat professionellt som manusförfattare under en längre tid och att flera av dina manus och texter producerats i professionella film- och mediasammanhang.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet inom manus för film och media visad i professionella sammanhang.
 • Dokumenterad erfarenhet av att skriva manus i olika format så som lång film och Tv-serie samt för olika plattformar så som film, tv, radio och webb.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Kunskaper om existerande normer och traditioner inom området manus för film och media.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 75 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst 10 år. Tillträde 2021-08-01.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-31!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/773/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/773/2.2.1
Kontakt
 • Mia Kihlberger, 08 494 00 320
Publicerat 2021-02-03
Sista ansökningsdag 2021-02-17

Tillbaka till lediga jobb