Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för skådespeleri. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-skadespeleri

Välkommen att söka anställning som lektor i skådespeleri med inriktning mimgestaltning.

Mimgestaltning som den undervisas på SKH bygger huvudsakligen på metoden ”Den kroppsligt tänkande skådespelaren”. Denna metod har rötterna i den s k Tomaszewski-mimen förvaltad och utvecklad av professor Stanislaw Brosowski. I ämnet ingår såväl tekniska moment/träning som skapande moment/etydarbete.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom mimgestaltning.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning. Undervisning sker i huvudsak på engelska.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs av undervisning i mimgestaltning, enskilt och i grupp/masterclass samt handledning. Arbetet består också av administrativa arbetsuppgifter såsom arbete med studiehandledningar, examinationer, betygsrapportering och utvärderingar.

I dina arbetsuppgifter ingår även att:

 • Leda arbetet med att organisera mimskådespelarutbildningen vad gäller kursplanering och scheman.
 • Tillsammans med prefekt och med övriga lärare på mimskådespelarutbildningen arbeta med utbildningens internationalisering vad gäller antagning av internationella studenter, upprätthålla och utöka utbildningens internationella kontaktnät mm
 • Tillsammans med prefekt arbeta för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • medverka i institutionernas utvecklingsarbete samt samverka såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Tillsammans med övriga lärare på mimskådespelarutbildningen genomföra aktiviteter som leder till en breddad rekrytering av studenter till utbildningen.
 • Aktivt medverka till utvecklingen inom mimgestaltning och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidra till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verka för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området mimgestaltning.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig och pedagogisk praktik inom mimgestaltning med inriktning ’den kroppsligt tänkande skådespelaren’, metod som SKH’s mimutbildning bygger på. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Dokumenterad god organisationsförmåga
 • Dokumenterade goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt erfarenhet att undervisa på engelska.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 augusti 2021.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-31!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/765/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplatshttps://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 Augusti 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/765/2.2.1
Kontakt
 • Josette Bushell Mingo, prefekt för institutionen, 08 494 00 630
Publicerat 2020-12-07
Sista ansökningsdag 2021-01-31

Tillbaka till lediga jobb