Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för skådespeleri. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-skadespeleri

Välkommen att söka anställning som adjunkt i skådespeleri med inriktning mimgestaltning

Mimgestaltning som den undervisas på SKH bygger huvudsakligen på metoden ”Den kroppsligt tänkande skådespelaren”. Denna metod har rötterna i den s k Tomaszewski-mimen förvaltad och utvecklad av professor Stanislaw Brosowski. I ämnet ingår såväl tekniska moment/träning som skapande moment/etydarbete.

Mimbaserad scenisk gestaltning består av grundläggande träning i rörelseskapande/ koreografi, rörelsens samarbete med text samt olika metoder för scenisk gestaltning mot talteatern. Även en del dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst ingår.

Du arbetar med undervisning och handledning av mimskådespelarstudenter och skådespelarstudenter i mimbaserad scenisk gestaltning samt handleder och följer mimskådespelarstudenternas konstnärliga utveckling i mimgestaltning.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår även att du:

 • Delta i arbetet med att organisera mimskådespelarutbildningen vad gäller kursplanering och schema samt övrig kursadministration
 • Medverkar till att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Tillsammans med övriga lärare på mimskådespelarutbildningen arbeta med utbildningens internationalisering vad gäller antagning av internationella studenter, undervisning på engelska, upprätthålla och utöka utbildningens internationella kontaktnät.
 • Tillsammans med övriga lärare på mimskådespelarutbildningen genomföra aktiviteter som leder till en breddad rekrytering till utbildningen.
 • Medverka i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Bidra till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

Läs mer om behörighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Adjunkt

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Dokumenterad professionell erfarenhet som mimskådespelare och/eller koreograf/regissör.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet mimgestaltning samt mimbaserad scenisk gestaltning. Erfarenhet av andra metoder för scenisk rörelse, som View.points eller Corporeal Mime är meriterande.
 • Erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer, förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet.
 • Erfarenhet att undervisa på engelska

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är åttio procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 augusti 2021.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-31!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/764/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/764/2.2.1
Kontakt
 • Josette Bushell Mingo, prefekt för institutionen, 08 494 00 630
Publicerat 2020-12-07
Sista ansökningsdag 2021-02-16

Tillbaka till lediga jobb