Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för danspedagogik. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik

Anställningen är placerad på Institutionen för danspedagogik.

Läs mer om Institutionen för danspedagogik: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik

Välkommen att söka anställning som lektor i dans med uppdrag som programansvarig för Masterprogrammet samtida dansdidaktik

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på alla nivåer inom institutionens program. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att driva och utveckla Masterprogrammet. Eftersom utbildningen till stor del sker via distans kommer du också arbeta med digitala verktyg. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Ansvarar för studenternas utbildning inom Masterprogrammet samtida dansdidaktik.
 • Undervisar, handleder och examinerar studenter i programmets kurser.
 • Handleder studenter i självständigt arbete.
 • Deltar i arbetet med att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Forskar inom ämnesområdet.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Ansvarar för att på institutionen driva forskningen och utvecklingen inom dans och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom dans är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom dans i dess bredare bemärkelse.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig, vetenskaplig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du är aktiv med undervisning inom dans och har en aktiv konstnärlig praktik inom området. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt ämnesområde samt god förmåga att utveckla och genomföra forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visad och dokumenterad pedagogisk skicklighet inom eller utom högskolan.
 • Erfarenhet av att undervisa och handleda studenter inom högskola/universitet.
 • Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom utbildning och forskning.
 • Forskningskvalifikationer.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Administrativ skicklighet.
 • Förmåga att kunna undervisa både på något skandinaviskt språk och engelska.

Meriterande för denna anställning är om den sökandes kompetens omfattar:

 • Dansvetenskaplig kompetens.
 • Praktisk erfarenhet av arbete med digitala verktyg.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är femtio procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock högst omfatta tio år. Tillträde enligt överenskommelse, men helst senast 2021-04-01.

Du anställs som lektor i dans på konstnärlig grund. Uppdraget som programansvarig är fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-13!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/594/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/594/2.2.1
Kontakt
 • Pia Muchin, prefekt, 08-49 400 511
Publicerat 2020-09-16
Sista ansökningsdag 2020-10-27

Tillbaka till lediga jobb