Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för danspedagogik. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik

Anställning är placerad på Institutionen för danspedagogik.

Läs mer om Institution för danspedagogik: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik

Välkommen att söka anställning som lektor i dans med inriktning mot nutida dans

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning inom ämneslärarprogrammet i dans och kandidatprogrammet i danspedagogik. Du kommer även arbeta med att utveckla befintliga och nya kurser och program. I arbetsuppgifterna ingår även kursadministration, medverkan i institutionens utvecklingsarbete samt samverkan såväl internt som externt. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Planerar och utvecklar undervisning i nutida dans.
 • Undervisar i ämnet dansdidaktik med inriktning nutida dans.
 • Handleder studenter i självständiga arbeten.
 • Bidrar till att utbildningen och undervisningen har en god forskningsanknytning.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området nutida dans. Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning i nutida dans på hög nivå och som är intresserad av att utveckla metoder i dansundervisning och dansdidaktik.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har erfarenhet av konstnärlig praktik inom dans med inriktning mot nutida dans. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Visad pedagogisk skicklighet i konstnärliga kontexter inom eller utom högskolan.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i dans på hög nivå.
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning nutida dans.
 • Visad förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet.
 • Förmåga att beskriva sin undervisning och sin pedagogiska grundsyn.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga.
 • Goda engelskkunskaper. Erfarenhet av att undervisa på engelska.

Meriterande

 • Kännedom om och erfarenhet av högskoleutbildning.
 • Erfarenhet av att undervisa i ämnet dansdidaktik.
 • Praktisk erfarenhet av arbete med digitala verktyg.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 50 procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-13!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/588/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/588/2.2.1
Kontakt
 • Pia Muchin, prefekt, 08-49 400 511
Publicerat 2020-10-15
Sista ansökningsdag 2020-10-16

Tillbaka till lediga jobb