Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid institutionen för dans. Läs mer om institutionen för dans:
http://www.uniarts.se/om-skh/doch-dans-och-cirkushogskolan/institutionen-for-dans

Nu söker vi en prefekt till institutionen för dans; lektor i dans.

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och ansvarar för att forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå av hög kvalitet bedrivs vid institutionen. Som prefekt leder och utvecklar du institutionen med ca 15 anställda. Du har ansvar för verksamheten; dess ekonomi, personal och arbets- och studiemiljö. Prefekten ingår i SKH:s ledningsgrupp och rapporterar direkt till rektor.

Som prefekt har du en vision och driver utbildningarna och forskningen inom dans och koreografi framåt samt deltar i utvecklingen av SKH som helhet. Prefekten representerar SKH och institutionen för dans både inom och utanför högskolan, nationellt som internationellt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet, inkludering och samverkan SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbets- och lärandemiljö. I arbetsuppgifterna ingår administration samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. SKH har samarbeten med andra högskolor och du förväntas aktivt medverka till utveckling av befintliga samarbeten men också ta initiativ till nya.

I anställningen som lektor kan, utöver prefektuppdraget, viss undervisning och handledning komma att ingå. Du kan komma att beredas möjlighet till tid för forskning i överenskommelse med rektor.

Behörighet

Vi söker dig som har erfarenhet av högskola och administrativa uppdrag/ledaruppdrag inom högskolan inklusive personal och budgetansvar, eller motsvarande. Du behöver ha ett driv och stort intresse att leda och utveckla både SKH, institutionen och dess utbildningar liksom forskningen inom institutionen och på SKH.

Du har visat såväl pedagogisk skicklighet som konstnärlig skicklighet, dvs. har avlagt doktorsexamen eller visat motsvarande konstnärlig skicklighet utanför högskolan eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Du har lätt att kommunicera både muntligt som skriftligt på skandinaviskt språk och engelska.

Läs mer om våra behörighetsgrunder för vetenskaplig respektive konstnärlig och pedagogisk skicklighet i anställningsordningen här vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh. Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § Högskoleförordningen.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas, i prioriteringsordning:

  • Erfarenhet av administrativa uppdrag/ledaruppdrag inom högskola, eller motsvarande
  • Administrativ skicklighet samt kunskaper om budget och ekonomi
  • Erfarenhet av arbete inom utbildning på högskolan
  • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom dans/koreografi, samt god förmåga till att bidra till utveckling och genomföring av konstnärlig forskning av hög kvalitet inom institutionen
  • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom högskolan
  • Förståelse för vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till
  • Kunskaper om och förmåga att utveckla nationella och internationella samarbeten och utbyten

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan att det gagnar verksamheten. För detta krävs ansvarstagande, engagemang, samarbetsförmåga och lösningsorientering. Din ledarskapsstil ska skapa en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Du bidrar till en öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Du är visionär och samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Du anställs som lektor i dans. Anställningen är tidsbegränsad till fem år, anställningen kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Anställningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Uppdraget som prefekt är tidsbegränsat och fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/934/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh.

Välkommen med din ansökan senast 2019-12-10.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/934/2.2.1
Kontakt
  • Sara Månsson, 08 - 494 00 218
  • Paula Crabtree, 08 - 494 00 210
Publicerat 2019-11-21
Sista ansökningsdag 2019-12-10

Tillbaka till lediga jobb