Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad på Institutionen för Film och media. Läs mer om Institutionen för film och media: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom dramaturgi för film och media.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter

Institutionen för film och media erbjuder utbildning i dramaturgi på både grund och avancerad nivå och för studenter inom alla program. Som lärare och handledare i dramaturgi utvecklar du studenternas praktiska förmåga att använda dramaturgins alla verktyg för att analysera egna och andras konstnärliga arbete samt deras förståelse för film- och mediaområdets roll i det omgivande samhället. Din breda utblick och strategiska förmåga bidrar till ett förnyande och fördjupande av ämnet dramaturgi på institutionen.

I dina arbetsuppgifter ingår även att du:

 • Ansvarar för studenternas utbildning inom dramaturgi för film och media
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser i förhållande till andra inriktningar på institutionen och på SKH som helhet
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom dramaturgi för film och media och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning. Att aktivt bedriva konstnärligt forskningsarbete på SKH innebär att du utvecklar egen forskning, deltar på olika sätt i andras forskningsprojekt, söker externa medel för utveckling och forskning och deltar i och bidrar till forskningsmiljön både på institutionen och på SKH generellt.

Institutionens utbildnings- och forskningsmiljö är under stark utveckling och det finns stora möjligheter till att själv vara med och utveckla verksamheten mot en framtida film-och mediamarknad.

 

Behörighet

Vi söker dig som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom dramaturgi för film och media. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Du ska dessutom ha en mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska samt en god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.

 

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang med inriktning film och media.
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Dokumenterad djup kunskap i teorier kring berättandet inom film och media
 • Bred och dokumenterad erfarenhet av att omsätta olika etablerade teoriperspektiv kring berättande till praktiska övningar inom film och media
 • Erfarenhet av tvärkonstnärlig undervisning
 • Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer.
 • Förmåga att beskriva sin undervisning och pedagogiska förhållningsätt.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 30 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 190801 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2019-05-03!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/291/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/291/2.2.1
Kontakt
 • Fredrik Nyberg, 08-494 00 288
Publicerat 2019-04-12
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tillbaka till lediga jobb