Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för film och media. Läs mer om institution för film och media: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media

Anställningen är placerad på Institutionen för film och media

Läs mer om Institutionen för film och media: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning av studenter samt följa de enskilda studenternas konstnärliga utveckling. I anställningen ingår även administrativt arbete som t ex planering, schemaläggning, kursutveckling och kursutvärdering.

På institutionen för film och media utbildar vi studenter genom praktiska övningar som ger dem en stabil grund för att verka ute i arbetslivet. En viktig del av detta är idag att förstå och förhålla sig till postproduktionen. Idag startar postproduktionsprocessen redan under förproduktionen och många val behöver göras tidigt i den konstnärliga processen. Som adjunkt i postproduktion undervisar du studenter i både övergripande produktionsmässiga flöden såväl som i mer praktiska och tekniska moment som ingår i den processen.

I dina arbetsuppgifter ingå även att du:

 • Ansvarar för att utveckla fungerande postproduktionsprocesser på institutionen
 • Undervisar och handleder studenter i olika aspekter av postproduktionsprocesser såsom t ex förproduktion, DIT, grade, vfx och grafik, leverens och arkivering.
 • Ansvarar för, i samarbete med Teknisk samordnare, att den tekniska utrustningen och de mjukvaror som används i postproduktionsprocesserna fungerar och är uppdaterade
 • Planerar handledning i teknisk utrustning och tekniska moment i samarbete med Teknisk samordnare och lärare på institutionen
 • Medverkar till att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom postproduktion och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Vi söker dig som visat pedagogisk skicklighet inom ämnet postproduktion.

Läs mer om behörighet på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Adjunkt

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Dessutom kommunicerar du väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i olika postproduktionstekniska processer
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i Color Grading.
 • Dokumenterad kunskap i den tekniska utrustning och de mjukvaror som hör till postproduktionsprocesser på SKH
 • Dokumenterad erfarenhet av olika undervisningsformer och examinationsformer samt förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet.
 • Visad administrativ skicklighet
 • Förmåga att beskriva din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 100% procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 190901.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-30!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/292/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/292/2.2.1
Kontakt
 • Fredrik Nyberg, 08-494 00 288
Publicerat 2019-04-09
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb