Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för film och media. Läs mer om institution för film och media: http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media

Anställningen är placerad på Institutionen för film och media. Läs mer om Institutionen för film och media:

http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-film-och-media

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom ämnet filmfotografi.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritisk kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning. Den rörliga bilden får allt större utrymme i människors vardag och du förmedlar både möjligheter och ansvar förknippat med detta. Som lektor i filmfotografi följer du aktivt utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet inom konstfältet på högskolan

I dina arbetsuppgifter ingår även att du:

 • Utvecklar utbildning och forskning inom ämnet filmfotografi.
 • Driver utvecklingen av befintliga och nya kurser i samverkan med andra inriktningar på institutionen och inom SKH.
 • Arbetar med kursadministration, deltar i institutionens utvecklingsarbete.
 • Samverkan såväl internt inom SKH som med externa aktörer.
 • Bidrar till utveckling av SKH:s utbildning, forskning och övriga verksamhet.

Du kan komma att erbjudas uppdrag så som nämnduppdrag, program- eller inriktningsansvar samt beredas möjlighet för konstnärlig forskning inom din anställning. Att aktivt bedriva konstnärligt forskningsarbete på SKH innebär att du utvecklar egen forskning, deltar på olika sätt i andras forskningsprojekt, söker externa medel för utveckling och forskning och deltar i och bidrar till forskningsmilön både på institutionen och på SKH generellt.

Institutionens utbildnings- och forskningsmiljö är under stark utveckling och det finns stora möjligheter till att själv vara med och utveckla verksamheten mot en framtida film-och mediamarknad.

Som lektor kommer du att ha en viktig roll i arbetet med att tillsammans med dina kollegor bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

 

Behörighet

Vi söker dig som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor.

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom filmfotografi. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig på skandinaviska och engelska i tal och skrift

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom ditt konstnärliga område, visad genom aktiv konstnärlig praktik samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
 • Förmågan att beskriva ditt konstnärliga arbete och ditt pedagogiska förhållningsätt.
 • Dokumenterad erfarenhet att arbeta som filmfotograf inom fiktion och dokumentärfilm för film, tv och andra plattformar
 • Dokumenterad erfarenhet av filmfotografi för långa format.
 • Visad kunskap om den tekniska utveckling som påverkar en filmfotografs arbete, både som enskild konstnär och som del av ett team.
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda och att samordna processer inom film och media

Du ska bidra till en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 100 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 190801.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-15

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/289/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/289/2.2.1
Kontakt
 • Fredrik Nyberg, 08-494 00 288
Publicerat 2019-03-13
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb