Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Institutionen för scenkonst. Läs mer om institutionen här:
http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-scenkonst

Nu söker vi en prefekt till institutionen för scenkonst: Lektor i scenkonst 

Anställningen är placerad på Institutionen för Scenkonst. Läs mer om Institutionen för Scenkonst. http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-scenkonst

 

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och ansvarar för att forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå av hög kvalitet bedrivs vid institutionen. Som prefekt leder och utvecklar du institutionen med ca 25 anställda. Du har ett ansvar för verksamheten; dess ekonomi, personal och arbets- och studiemiljö. Prefekten ingår i ledningsgruppen för SKH och rapporterar direkt till rektor.

Som prefekt har du en vision och driver scenkonstutbildningen och forskningen framåt samt deltar i utvecklingen av SKH som helhet. Prefekten representerar institutionen för scenkonst både inom och utanför högskolan, såväl nationellt som internationellt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet, inkludering och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbets- och lärandemiljö. I arbetsuppgifterna ingår administration samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. 

I anställningen som lektor kan, utöver prefektuppdraget, viss undervisning och handledning komma att ingå. Du kan komma att beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning i överenskommelse med rektor.

Behörighet

Vi söker dig som har chefserfarenhet samt visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet.

 • Behörig för uppdraget som prefekt är den som har chefserfarenhet inom högskola och/eller scenkonstfältet
 • Du har lätt att kommunicera både muntlig som skriftligt på skandinaviskt språk och engelska.
 • Du har eller har haft en aktiv konstnärlig praktik.
 • Du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och administration.

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området scenkonst.

Läs mer om våra behörighetsgrunder för konstnärlig och pedagogisk skicklighet i anställningsordningen här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb. Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder 

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas, i prioriteringsordning:

 • Erfarenhet av att arbeta som chef inom högskola och/eller scenkonstfältet
 • Administrativ skicklighet samt goda kunskaper om budget och ekonomi
 • Erfarenhet av arbete inom utbildning på högskola
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom scenkonst, samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
 • Kunskaper om och förmåga att utveckla nationella och internationella samarbeten och utbyten
 • Förståelse för vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till

Din ledarskapsstil ska skapa en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Du är visionär och samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Du anställs som lektor i scenkonst. Uppdraget som prefekt är fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.
 

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Eventuella bilagor du vill åberopa som inte kan skickas via vårt rekryteringssystem skickas i tre likadana exemplar till Stockholms konstnärliga högskola, Box 24045, 104 50 Stockholm, märkt med diarienummer 2019/311/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb.

 

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-25

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/311/2.2.1
Kontakt
 • Sara Månsson, 0849400218
Publicerat 2019-03-25
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Tillbaka till lediga jobb