Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera och scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, forskare och pedagoger i dialog med det omgivande samhället. Vi arbetar för en bred rekrytering av medarbetare och studenter då vi värdesätter en mångfald av deltagande och perspektiv.

Anställningen är placerad vid Operahögskolan. Läs mer om Operahögskolan:
http://www.uniarts.se/om-skh/operahogskolan

Nu söker vi en prefekt till institutionen för opera: Lektor i opera eller i musikdramatisk gestaltning 

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och ansvarar för att forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå av hög kvalitet bedrivs inom institutionen. Som prefekt leder och utvecklar du institutionen med ca 15 anställda. Du har ansvar för verksamheten, dess ekonomi, personal, arbets- och studiemiljö. Prefekten ingår i ledningsgruppen för SKH och rapporterar direkt till rektor.

Som prefekt har du en vision och driver utvecklingen av operautbildningen och forskningen framåt, samt deltar i utvecklingen av SKH som helhet. Prefekten representerar institutionen för opera både inom och utanför högskolan, såväl nationellt som internationellt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet, inkludering och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbets- och lärandemiljö. I arbetsuppgifterna ingår administration samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan.

I anställningen som lektor kan, utöver prefektuppdraget, viss undervisning och handledning komma att ingå. Du kan komma att beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning i överenskommelse med rektor

Behörighet

 • Behörig för uppdraget som prefekt är den som har erfarenhet av ledarskap inom högskola och/eller operafältet.
 • Du har lätt att kommunicera både muntlig som skriftligt på skandinaviskt språk och engelska.
 • Du har eller har haft en aktiv konstnärlig praktik.
 • Du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi och administration.

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området opera eller musikdramatisk gestaltning.

Läs mer om våra bedömningsgrunder för konstnärlig och pedagogisk skicklighet i anställningsordningen här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb. Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas, i prioriteringsordning:

 • Erfarenhet av ledarskap inom högskola och/eller operafältet
 • Administrativ skicklighet samt goda kunskaper om budget och ekonomi
 • Erfarenhet av arbete med utbildning på högskola
 • Kunskaper om och förmåga att utveckla nationella och internationella samarbeten och utbyten
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom opera/ musikalisk eller musikdramatisk gestaltning samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan

Din ledarskapsstil ska skapa en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Du är visionär och samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Anställningen är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Du anställs som lektor i opera eller i musikdramatisk gestaltning. Uppdraget som prefekt är fristående från anställningen som lektor och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/300/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb.

Välkommen med din ansökan senast 2019-04-25.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/300/2.2.1
Kontakt
 • Sara Månsson, 0849400218
Publicerat 2019-03-18
Sista ansökningsdag 2019-04-25

Tillbaka till lediga jobb