Anställning Ort Sista ansökningsdag
Prefekt till institutionen för opera Stockholm 2019-04-25
Prefekt till institutionen för scenkonst Stockholm 2019-04-25
Lektor i scenkonst Stockholm 2019-04-29
Adjunkt i postproduktion Stockholm 2019-04-30
Lektor i film och media med inriktning dramaturgi Stockholm 2019-05-03
Intresseanmälan
Anmälan om företrädesrätt till återanställning
Logga in Prenumerera på jobb