Anställning Ort Sista datum
Chef för utbildningsadministrativa avdelningen Stockholm 2019-01-03
Handläggare till forskningskansliet Stockholm 2019-01-06
Teknisk samordnare till institutionen för cirkus Stockholm 2019-01-13
Handläggare till forskningskansliet Stockholm 2019-01-20
Lektor i cirkus med uppdrag som programansvarig Stockholm 2019-01-31
Intresseanmälan
Anmälan om företrädesrätt till återanställning
Prenumerera på jobb