OBS! Du söker till programmet via www.antagning.se senast 17 april 2023!

Här i Varbi laddar du upp efterfrågade arbetsprover. För mer utförlig information om vad du ska ladda upp se programmets hemsida under ”Så här söker du”. Om du söker fler kurser ska du ladda upp de begärda dokumenten för varje kurs.

Termenul de depunere a cererii a expirat.

Stockholms konstnärliga högskola.


Inapoi