Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Institutionen för scenkonst. Läs mer om institutionen här:
http://www.uniarts.se/om-skh/stockholms-dramatiska-hogskola/institutionen-for-scenkonst

Välkommen att söka anställning som lektor i scenkonst med uppdrag som programansvarig

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom scenkonst.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik eller motsvarande vetenskaplig såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

I dina arbetsuppgifter ingår:

 • Övergripande utbildningsplanering och bemanningsplanering i samarbete med institutionens prefekt och lärare.
 • Aktivt delta i planering av institutionens utbud av fristående kurser i samarbete med prefekt, institutionens programråd och utbildningsadministrativa avdelningen.
 • Leda forskningskollegiet på institutionen och verka för en dynamisk forskningsmiljö inom scenkonst.
 • Koordinera doktorandernas seminarier och institutionstjänstgöring.
 • Aktivt medverka i utvecklingen av utbildning och undervisning inom Institutionen för scenkonst i relation till den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidra till utvecklingen av institutionens utbildning och forskning samt verka för integration mellan dessa.
 • Ansvara för kvalitetssäkring av utbildning på avancerad nivå och doktorandernas institutionstjänstgöring.
 • Aktivt arbeta med studiemiljön på institutionen
 • Arbeta med administration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.

Anställningen innebär omväxlande arbetsuppgifter, dels en hel del självständigt arbete och dels samarbete med kollegor inom övrig förvaltning och på institutionerna. Därför har du ett stort eget ansvar för att planera och genomföra arbetsuppgifterna.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området scenkonst som utvidgat begrepp.

Läs mer om behörigheter på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska kunna kommunicera både muntligt som skriftligt på skandinaviskt språk och engelska.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom utbildnings- och forskningsområdet.
 • Erfarenhet av konstnärlig forskning.
 • Erfarenhet av arbete med utbildning på avancerad nivå och forskarutbildning.
 • Erfarenhet av att samordna och utveckla utbildningar.
 • Administrativ skicklighet, minst tre års erfarenhet av administration av högskoleutbildning inklusive forskarutbildning.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Du anställs som lektor i scenkonst, antingen på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Anställningen är på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Ansöker du på konstnärlig grund, anställs du på högskoleförordningen, 4 kap 10 §, dvs anställningen är tidsbegränsad till fem år, anställningen kan förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år.

Ansöker du på vetenskaplig grund anställs du på LAS, anställning tillsvidare med 6 månader provanställning.

Uppdraget som programansvarig är tidsbegränsat och fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-21!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/946/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats; https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/946/2.2.1
Kontakt
 • Johanna Garpe, +46 8 494 00 430
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-01-21

Wróć do ofert pracy