OBS! Du söker till programmet via www.antagning.se senast 16 januari 2023, om du inte redan har gjort det.

Här i Varbi laddar du upp efterfrågade arbetsprover. För mer utförlig information om vad du ska ladda upp se programmets hemsida under ”Så här söker du”. Om du söker fler program ska du ladda upp de begärda dokumenten för varje program.

De sollicitatietermijn is verstreken.

Stockholms konstnärliga högskola.


Terug