Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställning är placerad på Institutionen för danspedagogik.

Läs mer om Institutionen för danspedagogik: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik

Välkommen att söka anställning som adjunkt i musikalisk dansinterpretation med inriktning piano

Vi söker dig som vill arbeta med musikalisk dansinterpretation i undervisning. Att spela musik till dansundervisning förutsätter en god förmåga till improvisation och förmåga att avläsa rörelse/dans som en utgångspunkt för ditt musicerande. I anställningen ingår även undervisning i musik och musikteori. Vidare ingår handledning av studenter under deras danspraktik avseende arbete med musik och kommunikation med musiker.

Du kommer att arbeta i nära samverkan med institutionens adjunkt som har ett övergripande musikpedagogiskt ansvar. Som musiker på danslektioner är du aktivt deltagande i den undervisande situationen och bidrar med din kompetens till studenternas konstnärliga och pedagogiska utveckling. Detta innebär också ett mycket nära samarbete med övriga lärare på institutionen.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

  • Medverkar i institutionens utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt som externt.
  • Följer utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
  • Deltar i utvecklingen av utbildningen samt i utvecklingen av SKH i övrigt.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

Läs mer om behörighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Adjunkt

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

  • Goda och aktuella kunskaper i musikalisk dansinterpretation i undervisning samt att spela piano till dansundervisning.
  • Konstnärlig skicklighet; visad konstnärlig skicklighet och bredd från eget musikaliskt utövande.                                                                                                                                                                                                                                              
  • Pedagogisk skicklighet; visad pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
  • Förmåga till improvisation och förmåga att avläsa rörelse/dans som en utgångspunkt för ditt musicerande.
  • Dokumenterat god samverkans- och samarbetsförmåga.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 40 procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde så snart som möjligt.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/442/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-10!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/442/2.2.1
Kontakt
  • Pia Muchin, prefekt, 08-49 400 511
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Terug naar vacatures