Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Välkommen att söka anställning som professor i scen eller opera för profilområdet kroppsliga och vokala praktiker

Anställning är placerad på forskningscentrum du kan läsa mer om profilområdet kroppsliga och vokala praktiker här: https://www.uniarts.se/forskning/profilomraden/kroppsliga-och-vokala-praktiker

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, konstnärlig forskning och handledning.

Som professor är du ledande inom ditt konstnärliga område, kvalitén på verksamheten är på högsta internationella nivå och du har djup och bred kunnighet inom ditt konstnärliga område.

I dina arbetsuppgifter ingår att:  

 • Utveckla profilområdet kroppsliga och vokala praktiker som en aktiv interdisciplinär plattform inom den konstnärliga forskningsmiljön på SKH
 • Utveckla och bidra till nationella och internationella samarbeten och nätverk som stärker den konstnärliga forskningsmiljön på SKH
 • Undervisa och handleda på avancerad nivå inom ditt konstnärliga område
 • Arbeta med att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning på SKH
 • Initiera, utveckla och driva konstnärliga forskningsprojekt internt och externt på nationell och internationell nivå
 • Delta aktivt och representera SKH i den nationella och internationella konstnärliga forskningsmiljön.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Anställningen omfattar tid för konstnärlig forskning enligt överenskommelse.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området scen eller opera.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: http://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Professor 

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Utöver detta ska vid anställning av professor även beaktas förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning, konstnärlig forskning eller forskning samt utvecklingsarbete av mycket hög kvalité.

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Konstnärlig skicklighet; ledande inom ditt konstnärliga område, visad genom aktiv konstnärlig praktik. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå och visa på djup och bred kunnighet inom ditt konstnärliga område.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan
 • Erfarenhet av att initiera, utveckla och leda konstnärliga forskningsprojekt
 • Erfarenhet av interdisciplinär forskning
 • Erfarenhet av att utveckla internationella samarbeten och utbyten inom ditt konstnärliga område
 • Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning på avancerad nivå.
 • Erfarenhet av att undervisa på engelska

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 september 2020.

Välkommen med din ansökan senast 2019-11-15!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/523/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats; https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/523/2.2.1
Kontakt
 • Cecilia Roos, vicerektor för forskningen, 08 494 00 863
Publicerat 2019-09-18
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Tillbaka till lediga jobb