Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad vid Operahögskolan. Läs mer om Operahögskolan:
http://www.uniarts.se/om-skh/operahogskolan

Välkommen att söka anställning som adjunkt i musikteori och gehör

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning av studenter samt följa de enskilda studenternas konstnärliga utveckling. I anställningen ingår även administrativt arbete som t ex planering, schemaläggning, kursutveckling och kursutvärdering.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

 • Undervisa sångstudenter i gehör, formlära, grundläggande ackordlära och brukspiano med speciell inriktning mot operasångarens behov.
 • I samarbete med kollegiet planera för en undervisning som stärker ämnets koppling till övriga ämnen.
 • Bidra till att utveckla och förtydliga ämnets roll som en del i instuderingsprocessen men också som en del i en fördjupad tolkning av repertoaren.
 • Planera och administrera studenternas utbildning inom musikteori.
 • Medverka till att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbeta med kursadministration.
 • Medverka i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverka till utvecklingen inom musikteori och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidra till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har examen på avancerad nivå i musikteori eller gehör eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

Läs mer om behörighet här på vår webbplats:https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Adjunkt

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Du ska ha erfarenhet av undervisning i musikteori eller gehör.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning av inom musikteori och/eller gehör på högskolenivå.
 • Pedagogisk utbildning eller motsvarande.
 • Erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer, förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet.
 • Kunskaper och repertoarkännedom inom opera och/eller annan vokalmusik.
 • Dokumenterad egen konstnärlig verksamheten.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper 

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen

Anställningens omfattning är femtio procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde augusti 2020

Välkommen med din ansökan senast 2019-12-20!

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2019/762/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2019/762/2.2.1
Kontakt
 • Pia Muchin, chef för institutionen , 08 494 00 511
 • Itte Lundgren, 08 494 00 440
Publicerat 2019-11-05
Sista ansökningsdag 2019-12-20

Tilbage til Ledige stillinger