Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Nu söker vi en prefekt till institutionen för danspedagogik; lektor i pedagogik inom det konstnärliga området

Anställning är placerad på Institutionen för danspedagogik. Läs mer om Institutionen för danspedagogik: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-danspedagogik.

Arbetsuppgifter

Prefekten är institutionens chef och ansvarar för att forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå av hög kvalitet bedrivs vid institutionen. Som prefekt leder och utvecklar du institutionen med ca 25 anställda. Du har ansvar för verksamheten; dess ekonomi, personal och arbets- och studiemiljö.

Prefekten ingår i SKH:s ledningsgrupp och rapporterar direkt till rektor.

Som prefekt har du en vision och har det övergripande ansvaret för institutionens utbildning och forskning. Vid institutionen finns i dagsläget kandidatprogram i danspedagogik, ämneslärarprogram i dans och masterprogram i samtida dansdidaktik. Prefekten har en viktig roll i uppbyggnaden av en tvärdisciplinär forskningsmiljö kring konst och lärande. Prefekten behöver också bidra till utvecklingen av pedagogikämnet på tvärs över hela SKH och dess olika konstformer.

I arbetsuppgifterna ingår dessutom administration samt att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid högskolan. SKH har samarbeten med andra högskolor och du förväntas aktivt medverka till utveckling av befintliga samarbeten men också ta initiativ till nya.

Prefekten representerar institutionen för danspedagogik både inom och utanför högskolan, nationellt som internationellt. Du kommer att ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet, inkludering och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbets- och lärandemiljö.

I anställningen som lektor kan, utöver prefektuppdraget, viss undervisning och handledning komma att ingå. Du kan komma att beredas möjlighet till tid för forskning i överenskommelse med rektor.

Behörighet

Vi söker dig som har chefserfarenhet, inklusive personal och budgetansvar. Du har dokumenterad god erfarenhet av arbete med organisations- och verksamhetsutveckling inom högskola eller annat motsvarande verksamhetsområde.

Behörig att anställas som lektor i pedagogik är, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 4 kap. 4 § HF. För att vara behörig för denna anställning krävs att den pedagogiska inriktningen är inom ett konstnärligt område.

Du har lätt att kommunicera både muntlig som skriftligt på skandinaviskt språk och engelska.

Läs mer om våra behörighetsgrunder för vetenskaplig respektive konstnärlig och pedagogisk skicklighet i anställningsordningen här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb. Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas, i prioriteringsordning:

  • Erfarenhet av att arbeta som chef inom högskola eller annat motsvarande verksamhetsområde.
  • Administrativ skicklighet samt goda kunskaper om budget och ekonomi.
  • Erfarenhet av arbete inom utbildning på högskola.
  • Vetenskaplig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom pedagogik inom det konstnärliga området.
  • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan.
  • God erfarenhet av att arbeta med utveckling av pedagogik kopplat till olika konstformer.
  • God erfarenhet av arbete med organisations- och verksamhetsutveckling inom högskola eller annat motsvarande verksamhetsområde.
  • Förståelse för vad det innebär att leda och verka inom de ramar som en myndighet har att förhålla sig till.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Din ledarskapsstil ska skapa en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Du bidrar till en öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Du är visionär och samtidigt van att arbeta utifrån fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen

Du anställs som lektor i pedagogik inom det konstnärliga området. Anställningen är på heltid och tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Uppdraget som prefekt är tidsbegränsat till 5 år och fristående från anställningen och kan sägas upp med två månaders varsel av båda parter, uppdraget kan komma att förlängas.

Hur ansöker jag, hur går processen till?

Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/443/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/lediga-jobb.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-10 ( OBS förlängd ansökningstid).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Diarienummer 2020/443/2.2.1
Kontakt
  • Sara Månsson, HR-chef, 08 - 494 00 218
  • Paula Crabtree, Rektor, 08 - 494 00 210
Publicerat 2020-06-17
Sista ansökningsdag 2020-09-10

Zurück zu Stellenangeboten